Jouw veiligheid is onze topprioriteit

ST Support geeft persoonlijk en professioneel advies in het installeren van branddetectiesystemen en inbraakbeveiligingssystemen. Samen met jou bepalen we waar best bewegingsdetectoren, camera’s en raamcontacten komen, waar we de rookmelders best ophangen, kijken we welk alarmsignaal wordt gegeven, wie verwittigd wordt en welke procedures worden gevolgd in geval van brand- of inbraakalarm. 

Toegangscontrole: eenvoudig maar effectief

In de meeste bedrijven hanteert men een sleutelplan, waar vaak met een badgesysteem wordt gewerkt. Elke werknemer heeft zijn badge. Dit klinkt eenvoudig, maar er moet goed over nagedacht worden hoe dit systeem in de praktijk het beste werkt. Afspraken moeten gemaakt worden, procedures moeten worden vastgelegd. Op basis van deze interne afspraken werken we samen een badgesysteem uit.